Li Shufu

Chairman of Zhejiang Geely Holding Group

Yang Jian

Vice Chairman of the Board Zhejiang Geely Holding Group

An Conghui

Board Member, President & CEO of Zhejiang Geely Holding Group

Daniel Li Donghui

Board Member, Executive Vice President & CFO of Geely Holding Group

Frank Li Yifan

Board Member of Zhejiang Geely Holding Group

Tony Pan Leifang

Executive Assistant of the Board Zhejiang Geely Holding Group